ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 

Η PERIGAS διακινεί της φιάλες της ΕΚΟ GAS, οι οποίες βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη, μίγματος και προπανίου, για επαγγελματική και οικιακή χρήση, συγκεκριμένα:
  • Φιάλη 3kg μίγματος

 

  • Φιάλη 10kg μίγματος για οικιακή χρήση.

 

  • Φιάλη 10kg προπανίου για επαγγελματική χρήση.

 

  • Φιάλη 15kg προπανίου για επαγγελματική χρήση.

 

  • Φιάλη 25kg προπανίου για επαγγελματική χρήση.